MD-ISCHIAL

689,00 zł
Brutto

Rwa kulszowa

Opakowanie: 10 fiolek x 2 ml

Marka
Producent: Guna S.p.a. via Palmanova, 71 – 20132 Milano

MD-ISCHIAL jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu, w szczególności w okolicy PLECÓW DOLNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA.

 

Iniekcje MD-ISCHIAL mogą być podawane wyłącznie przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych w celu:

 

Ułatwienia poruszania nogami

Wspomagania rozciągania mięśni nóg

Wsparcia utrzymania masy mięśniowej nóg

Złagodzenia bólu mięśni przy rozpoczynaniu poruszania nogami po długim czasie bezruchu

 

 

Wskazania
MD-ISCHIAL może być stosowany niezależnie lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-ISCHIAL może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-ISCHIAL można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

  • Ból spowodowany rwą kulszową
  • Ból okolicy lędźwiowo-kulszowej (w skojarzeniu z preparatem MD-LUMBAR i MD-NEURAL)
  • Ból neurogenny w lędźwiowym odcinku kręgosłupa (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE)
  • Ból w nodze o podłożu neurogennym po operacyjnym leczeniu przepukliny krążka międzykręgowego w odcinku L4-L5, L5-S1
  • Nerwiak Mortona (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL).

 

Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.Sposób użycia

Protokół leczenia: 1 zabieg raz w tygodniu przez 10 tygodni.

Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę w pobliżu stawu krzyżowo-biodrowego na głębokość 2-4 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięciaPrzeciwwskazania

Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-ISCHIAL. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

 


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Rwa kulszowa wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego wtórnego bólu pochodzenia mięśniowego, pełnoobjawowej przepukliny krążka miedzykręgowego, zwężenia kanału kręgowego, zespołu końskiego ogona (Cauda equina).

 

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

 


Termin przydatności i przechowywanie

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

 


Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek
Nie używać jeśli zamkniecie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Substancja główna: Kolagen
Substancje pomocnicze: Rożanecznik, NaCl, woda do iniekcji

z tej samej kategorii