MD-LUMBAR

689,00 zł
Brutto

Bóle kręgosłupa lędźwiowego.

Opakowanie: 10 fiolek x 2 ml

Marka
Producent: Guna S.p.a. via Palmanova, 71 – 20132 Milano

MD-LUMBAR jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu, szczególnie w LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA.

Iniekcje MD-LUMBAR mogą być podawane wyłącznie przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych w celu:

Ułatwienia ruchu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
Wspomagania rozciągania mięśni w obszarze lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa
Ułatwienia utrzymania masy mięśniowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
Złagodzenia miejscowych dolegliwości bólowych, bólu w stanie spoczynku lub wywołanego ruchem i wadami postawy.

Wskazania
MD-LUMBAR może być stosowany niezależnie lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.

Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-KNEE może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-LUMBAR można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.

Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

    Ból lędźwiowego odcinka kręgosłupa, spowodowany zwyrodnieniami chrząstki kręgosłupa lędźwiowego (artroza lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa)
    Osteofitoza lędźwiowego odcinka kręgosłupa
    Ból dolnego odcinka kręgosłupa związany z punktami spustowymi mięśni i ścięgien (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE)
    Ból posturalny dolnej części pleców (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL i MD-MUSCLE)
    Zaburzenia równowagi mechanicznej w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa
    Zespół więzadeł kręgosłupa lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego
    Zespół krzyżowo-biodrowy
    Ból neurogenny spowodowany uciskiem korzeni nerwów lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (w połączeniu z MD-NEURAL i MD-ISCHIAL)

Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.

Sposób użycia

Protokół leczenia okołostawowego: 2 zabiegi tygodniowo w ciągu pierwszych 2 tygodni; 1 zabieg tygodniowo do momentu złagodzenia objawów (średnio 8-10 sesji).

W przewlekłych stanach patologicznych należy kontynuować leczenie stosując 1 zabieg tygodniowo przez 1 miesiąc do momentu złagodzenia objawów, następnie 1 zabieg w miesiącu lub – w zależności od potrzeb indywidualnych – co 45-50 dni.

Miejsce wkłucia musi być sterylne; igłę należy wprowadzić w pobliżu stawów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i lędźwiowo-krzyżowym na głębokość 3-4 mm.

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóry
Igły: sterylne 27 G
Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 cc, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia.

Przeciwwskazania
Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-LUMBAR. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ból kręgosłupa wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnej przepukliny krążka międzykręgowego, raka pierwotnego lub przerzutowego, bólu rzutowanego lub promieniującego z organów wewnętrznych.

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.

Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

Termin przydatności i przechowywanie

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek
Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Substancja główna: Kolagen

z tej samej kategorii