MD-MATRIX

750,00 zł
Brutto

Wzmacnianie tkanki łącznej stawów

Opakowanie: 10 fiolek x 2 ml

Marka
Producent: Guna S.p.a. via Palmanova, 71 – 20132 Milano

Wskazania w leczeniu bólu:


MD-MATRIX: może być stosowany jako osobny zabieg lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi serii COLLAGEN MEDICAL DEVICES, aby odpowiednio dostosować leczenie, w zależności od poprawy klinicznej.


Zastosowanie:
MD-MATRIX jest wyrobem medycznym stosowanym w celu ułatwienia poruszania się poprzez redukcję fizjologicznych zwyrodnień stawów i tkanek oraz równoważenie wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez:

  • procesy starzenia
  • wady postawy
  • współistniejące choroby przewlekłe
  • uderzenia i urazy
  • zanieczyszczenia


MD-MATRIX jest wyrobem medycznym poprawiającym zdolność ruchową poprzez zapobieganie fizjologicznym procesom starzenia zachodzącym w macierzy tkanek stawów. Do jego głównych oddziaływań leczniczych zalicza się:

1.Efekt bariery
2.Działanie smarujące
3.Wsparcie mechaniczne przy podawaniu innych leczniczych substancji farmakologicznych.

MD-MATRIX jest wyrobem medycznym, który może być stosowany przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych, aby:

Wzmacniać macierz tkanek, gdzie znajduje się kolagen
Działać jako bariera obronna przeciw wolnym rodnikom

Sposób użycia:
Protokół leczenia:

2 zabiegi w ciągu pierwszych 2 tygodni, 1 zabieg tygodniowo do momentu poprawy objawów (średnio 8-10 sesji). Można kontynuować leczenie wykonując jeden zabieg co tydzień, nie dłużej niż przez 10 tygodni. W przypadku patologii chronicznych: kontynuować leczenie stosując 1 zabieg tygodniowo przez 1 miesiąc do wystąpienia poprawy w objawach, następnie 1 zabieg raz na miesiąc.

Metoda iniekcji śródskórnej: miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 1-3 mm i wstrzykiwać 0,2 – 0,3 ml w chore miejsca.
Metoda iniekcji okołostawowej: miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę w pobliżu stawu na różne głębokości.

Przygotowanie do iniekcji:
W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w sprayu do skóry
Igły: sterylne 27 G, 4 mm
Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 cc, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia

Przeciwwskazania / Skutki uboczne
Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-MATRIX. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani testowi poprzez iniekcję miejscową wykonaną na ramieniu, a następnie obserwowani przez 1 godzinę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły, lub z powierzchownej reakcji skóry.
Oczyszczenie skóry / dezynfekcja jest konieczna przed i po podaniu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować, że w okolicy wkłucia utworzy się ropień.

TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.

Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktów prawidłowo przechowywanych w nieotwartym opakowaniu. Po otwarciu, należy zużyć produkt natychmiast.

Zawartość fiolki / ampułki musi zostać wstrzyknięta natychmiastowo po jej otwarciu.
Opakowanie zawiera sterylne fiolki/ampułki STERILE
Środki Ostrożności przy przechowywaniu: Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2C – 30C
Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek / ampułek
Nie używać jeśli naklejka uszczelniająca jest otwarta, lub jeśli fiolka / ampułka nie jest całkowicie szczelna.

Dostępne są następujące opakowania tego wyrobu medycznego: 10 fiolek.

Substancja główna: Kolagen
Substancje pomocnicze: Citric Acid, Nicotinamide, NaCl, woda do iniekcji

z tej samej kategorii