MD-NEURAL

689,00 zł
Brutto

Bóle neurogenne

Opakowanie: 10 fiolek x 2 ml

Marka
Producent: Guna S.p.a. via Palmanova, 71 – 20132 Milano

MD-NEURAL jest wyrobem medycznym stosowanym w bólach pochodzenia nerwowego.


Iniekcje MD-NEURAL mogą być podawane wyłącznie przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych.Wskazania
MD-NEURAL może być stosowany niezależnie lub w skojarzeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-NEURAL można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:
   

  • Ból barku (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK)
  • Ból neurogenny barku związany z uciskiem na korzenie nerwów szyjnych  (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK)
  • Przewlekły nerwoból międzyżebrowy (w skojarzeniu z preparatem MD-THORACIC)
  • Neuralgia po półpaścu (w skojarzeniu z preparatem MD-THORACIC lub MD-LUMBAR)
  • Nietypowe zapalenie nerwu twarzowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK)
  • Ból nerwu trójdzielnego (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK)
  • Ból stawu skroniowo-żuchwowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NECK)
  • Ból neurogenny spowodowany uciskiem korzeni nerwów szyjnych, piersiowych, lędźwiowych i lędźwiowo-krzyżowych (odpowiednio w skojarzeniu z preparatem MD-NECK, MD-THORACIC, MD-LUMBAR I MD-ISCHIAL).

     

Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.Sposób użycia

Protokół leczenia: 1-2 zabiegi raz w tygodniu przez 10 tygodni.

Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 2-4 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia


Metoda iniekcji dostawowej:


W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry.

Zaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.

Igły: sterylne 22 G

Strzykawki: rozmiar 2 ml, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia

 


Przeciwwskazania
Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-NEURAL. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

 


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ból neurogenny wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego bólu trzewnego, bólu związanego z pierwotną lub przerzutową chorobą nowotworową.

 

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

 


Termin przydatności i przechowywanie

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

 


Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek
Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Substancja główna: Kolagen
Substancje pomocnicze: Arbuz kolokwinta, NaCl, woda do iniekcji

z tej samej kategorii