MD-THORACIC

689,00 zł
Brutto

Bóle klatki piersiowej

Opakowanie: 10 fiolek x 2 ml

Marka
Producent: Guna S.p.a. via Palmanova, 71 – 20132 Milano

MD-THORACIC jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu, szczególnie w PIERSIOWYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA.


Iniekcje MD-THORACIC mogą być podawane wyłącznie przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych w celu:


Poprawienia zakresu ruchu piersiowego odcinka kręgosłupa.
Ułatwienia rozciągania mięśni.
Ułatwienia utrzymywania masy mięśniowej w przypadku wad postawy.

Złagodzenia miejscowych dolegliwości bólowych lub bólu związanego z ruchem i wadami postawy.

 

Wskazania
MD-THORACIC może być stosowany niezależnie lub w skojarzeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-THORACIC może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-THORACIC można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

    Ból odcinka piersiowego kręgosłupa spowodowany zwyrodnieniami chrząstki kręgosłupa - osteoartroza kręgosłupa piersiowego (w skojarzeniu z preparatem MD-POLY)
    Ból kręgosłupa piersiowego spowodowany skoliozą (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE i MD-NEURAL)
    Ból kręgosłupa piersiowego związany z punktami spustowymi mięśni karku (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE)
    Ból spowodowany osteofitami kostnymi( w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
    Ból spowodowany osteoporozą kręgosłupa (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL i MD-MUSCLE)
    Niestabilność mechaniczna - zespół stawu żebrowo-kręgowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
    Syndrom więzadeł kręgosłupa piersiowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
    Ból neurogenny spowodowany uciskiem korzeni nerwowych kręgosłupa piersiowego (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)


Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.Sposób użycia

Protokół leczenia: 2 zabiegi w tygodniu przez pierwsze 2 tygodnie; 1 zabieg tygodniowo do momentu złagodzenia objawów (średnio 8-10 sesji). Można kontynuować leczenie wykonując jeden zabieg co tydzień, jednak nie dlużej niż przez 10 tygodni.

Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 2-4 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia

 


Przeciwwskazania
Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-THORACIC. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

 


Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ból kręgosłupa wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykluczenia raka pierwotnego lub przerzutowego, bólu rzutowanego lub promieniującego z organów wewnętrznych.

 

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.


Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

 


Termin przydatności i przechowywanie

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

 


Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek
Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Substancja główna: Kolagen
Substancje pomocnicze: Pluskwica groniasta, NaCl, woda do iniekcji

z tej samej kategorii