MD-SHOULDER

689,00 zł
Brutto

Bóle barku i łokci

Opakowanie: 10 fiolek x 2 ml

Marka
Producent: Guna S.p.a. via Palmanova, 71 – 20132 Milano

MD-SHOULDER jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu STAWU BARKOWEGO i ŁOKCIA.

Iniekcje MD-SHOULDER mogą być podawane wyłącznie przez wykwalifikowany personel w prywatnych i państwowych placówkach medycznych w celu:

Zwiększenia zakresu ruchu stawu barkowego.
Ułatwienia rozciągania mięśni.

Ułatwienia utrzymania masy mięśniowej.
Złagodzenia miejscowych dolegliwości bólowych i bólu związanego z ruchem.

Wskazania
MD-SHOULDER może być stosowany niezależnie lub w skojarzeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.


Jeśli niezbędne jest leczenie podtrzymujące w ostrych dolegliwościach bólowych, preparat MD-SHOULDER może być podawany w skojarzeniu z preparatami MD-NEURAL, MD-POLY oraz MD-MUSCLE (jednocześnie z jednym lub kilkoma z nich). Ponadto, jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-SHOULDER można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.


Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

  • Choroba zwyrodnieniowa stawu barkowego i innych stawów ręki (w skojarzeniu z preparatem MD-POLY)
  • Zespół stożka rotatorów (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE)
  • Zespół bolesnego karku (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL i MD-MUSCLE)
  • Zablokowany bark (w skojarzeniu z preparatem MD-MUSCLE)
  • Ból ramienia wynikający z przemieszczenia w stawie (zalecany jest odpoczynek; w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)
  • Zapalenie nadkłykcia (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL i MD-POLY)

Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.


Sposób użycia

Protokół leczenia: 1-2 zabiegi raz w tygodniu przez 10 tygodni.

Metoda iniekcji okołostawowej: (miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 2-4 mm).

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry
Igły: sterylne 27 G
Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia


Metoda iniekcji dostawowej:

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:
Materiały do aseptycznego przygotowanie powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry.

Zaleca się zastosowanie znieczulenia miejscowego na skórze w okolicy wykonywania zabiegu.
Igły: sterylne 22 G
Strzykawki: rozmiar 2 ml, zgodnie z objętością roztworu do wstrzyknięcia


Przeciwwskazania
Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-SHOULDER. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ból ramienia wymaga diagnostyki różnicowej w celu wykrycia ewentualnego przewlekłego zespołu szyjnego, choroby niedokrwiennej serca (zaostrzonej/przewlekłej - tylko w przypadku bólu tylko po lewej stronie), choroby pęcherzyka żółciowego (tylko w przypadku bólu po prawej stronie), bólu neurogennego ze splotu ramiennego, wykluczenia bólu z punktów spustowych w mięśniu czworobocznym.


Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.
Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.
Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.


Termin przydatności i przechowywanie

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.
Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.


Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.


Zalecenia w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek
Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.
Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Substancja główna: Kolagen
Substancje pomocnicze: Kosaciec, NaCl, woda do iniekcji

z tej samej kategorii